Συνέδρια
Οι συνεδριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από μια αίθουσα συνεδρίων, χωρητικότητας 180 ατόμων και μία αίθουσα συναντήσεων για 30 άτομα. Παρουσιάσεις κομμωτικής, ιατρικά incentives και επαγγελματικές συναντήσεις είναι κάποιες από τις διοργανώσεις που έλαβαν χώρα με μεγάλη επιτυχία.